Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Giới Thiệu - Gói Ưu Đãi 10-02


  Thông tin gói ưu đãi dành cho anh em chơi sau bị thọt cấp độ và kĩ năng và có nhu cầu muốn ủng hộ cho Game Võ Lâm Việt thêm kinh phí thì có thể mua một trong các gói sau hoặc có thể nhận miễn phí.

  Lưu ý : Mỗi nhân vật chỉ được mua duy nhất một gói ưu đãi. Nếu nhận miễn phí rồi sẽ không mua được gói khác

  Mua gói ưu đãi tại nút Mốc VIP - Nạp thẻ trên màn hình 

  Lưu ý : Mỗi nhân vật chỉ được mua duy nhất một gói ưu đãi. Nếu nhận miễn phí rồi sẽ không mua được gói khác

  Gói ưu đãi miễn phí : Bao gồm 

  • 2 Tiên Thảo Lộ 
  • 2 Kính Hoa Lộ

  Gói ưu đãi 1 : Giá 200xu : Bao gồm :

  • 10 Tiên thảo lộ
  • 5 kính hoa lộ
  • 10 chiến huyết đơn 

  Gói ưu đãi 2 : Giá 200xu : Bao gồm 

  • 15 Tiên Thảo Lộ

  Gói ưu đãi 3 : Giá 500xu : Bao gồm 

  • 10 Tiên thảo lộ 
  • 1 Rương VK HKMP Cấp 1 không khóa - vĩnh viễn

  Gói ưu đãi 4 : Giá 500xu bao gồm 

  • 20 Tiên Thảo Lộ
  • 5 Kính Hoa Lộ

  Kính Hoa Lộ và Tiên Thảo Lộ mua sẽ khóa không thể giao dịch   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút