Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Giới Thiệu - Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái Cấp 1 và Cấp 2 17-12


  Vũ khí cấp 1 có thể kiếm được từ việc mua bằng xu với giá 700 xu và không khóa ( vĩnh viễn ),   

  Vũ khí cấp 2 có thể tìm được bằng 2 cách sau :

  Cách 1 :  Nâng cấp từ vũ khí cấp 1 tỉ lệ 40% thành công. Yêu cầu  có 4 mãnh ghép vũ khí cấp 2, vũ khí cấp 1, 300 vạn lượng

  Cách 2 : Mua rương cấp 2 tại bảo vật ( 3000xu ) được chọn phái và hệ phái ( Võ đang kiếm, thiếu lâm đao,...)

  Hình ảnh dưới này chỉ mang tính chất minh họa. Khi nhận hoặc ép thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên

  Nếu thuộc tính thấp các hạ có thể sử dụng tính năng Trùng Luyện để làm mới lại tại NPC Thợ rèn

  Vũ khí cấp 2

   

  Thiếu Lâm Quyền ( Vũ khí này chỉ có thể mua tại NPC Môn Phái thiếu lâm, không thể chuyển từ vũ khí khác sang, mua không đổi sang vũ khí khãc được ) 

  Vũ khí cấp1 

   

   

   

   

   

   

   

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút