Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Hướng Dẫn - Chế Tạo Ngọc Quả 12-08


  Yêu cầu

  NPC Chế Tạo - Thợ rèn Tương Dương

  Số lượng Đồ Phổ tương ứng ( Bảng thông tin ) 

  1 Bộ Thủy Tinh ( Tử Lục Lam ) 

  1 Tẩy Tủy Kinh

  1 Phúc Duyên Đại

  Số điểm Tinh Lực yêu cầu tương ứng ( Bảng thông tin ) 

  Tỉ lệ thành công : 65%

  Thất bại sẽ mất : 1 Đồ Phổ - Tẩy Tủy Kinh - Phúc Duyên Đại - Bộ Thủy Tinh ( Tử Lục Lam ) 

  Thành công nhận được số Ngọc Quả tương ứng

  Công dụng của Ngọc Quả

  [Kim] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Sức Mạnh

  [Mộc] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Thân Pháp

  [Thủy] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Kỹ Năng

  [Hỏa] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Sinh Khí

  [Thổ] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Nội Công

  Mỗi Ngọc Quả chỉ được sử dụng tối đa 200.

  Tẩy tủy sẽ không mất. Tẩy tủy xong nhận lại điểm tại NPC Chuyển Phái 212/193 Dương Châu

  Chuyển phái sẽ mất 20% số điểm ban đầu 

  Ví dụ : Trước khi chuyển phái có 101 điểm sức mạnh sau khi chuyển phái -> 80 điểm sức mạnh ( Số điểm * 20 / 100 làm tròn tới hàng đơn vị ) 

  Bảng thông tin   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút