Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Hướng Dẫn - Phân Tách Đồ Phổ 12-08


  Yêu cầu 

  1 món Trang Bị ( Xem thông tin phía dưới ) 

  Có tối thiểu 10 tinh lộ lực

  Tiền vạn yêu cầu tương ứng  ( Xem danh sách phía dưới ) 

  Tỉ lệ thành công 100%

  Đồ Phổ dùng để chế tạo Ngọc Quả hoặc Đổi trang bị 

  Bảng thông tin :   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút