Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Hướng Dẫn - Tổng Hợp Hoạt Động 09-08


  Danh Sách Các Hoạt Động

  Săn Cây Thông : Liên kết

  Phong Lăng Động : Liên kết

  Hoa Đăng : Liên kết 

  Bảo tàng viêm đế : Liên kết

  Vận Lương : Liên kết

  Boss Hoàng Kim - Đại - Tiểu : Liên kết

  Tiến Cúc Động : Liên kết

  Bản đồ Tân Thủ : Liên kết

  Đại Hội Anh Hùng : Liên kết

  Loạn chiến xuân thu : Liên kết 

  Tống Kim : Liên kết

  Boss Thế giới : Liên kết

  Đua Ngựa : Liên kết 

  Phong cửu kiếm : Liên kết

  Nhiệm vụ truy công lệnh : Liên kết

  Danh sách bài viết hoạt động sẽ được cập nhật liên tục

  THỜI GIAN THAM GIA HOẠT ĐỘNG

   Giờ Vàng 

  Diễn ra vào thứ 4 và chủ nhật hằng tuần

  Thời gian 6h sáng - Kết thúc 18h

  Nhân đôi kinh nghiệm và tiền vạn

   Tống Kim : 9H - 19H - 21H - 23H. Thứ 2 - 4 - 6 có thêm trận 17H

   Liên Đấu : 20H. Thứ 3 - 5 - 7 - Chủ Nhật có thêm trận 15H

   BOSS Hoàng Kim Tiểu : 0H30 - 7H30 - 12H30 

   BOSS Hoàng Kim Đại : 19H30

   BOSS Thế Giới : 23H. Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 có thêm vào 15H

   BOSS Sát Thủ : Cả Ngày 

   BOSS Phong Cửu Kiếm : Cả ngày

   BOSS Đào Hoa Nguyên : 10H30 - 22H30

   Đua Ngựa : 18H

   Hoa Đăng : Bắt đầu từ 1H sáng - Cách nhau 3 tiếng sẽ có 1 lần đoán

   Đêm Huy Hoàng ( Hoa Sơn Chiến ) : 13H - 13H30

   Loạn Chiến Xuân Thu : 22H30

   Hỗn Nguyên Xích Bích : 3H55 - 7H55 - 16H55 - 19H55

   Săn Cây Thông Luyện Kỹ Năng : 9H15 - 13H15 - 16H15 - 20H15

   Vượt ải : 0H45 - 2H45 - 4H45 - 6H45 .... - 22H45 ( Các giờ chẳn ) 

   Phong Lăng Độ : 0h45​ -> 8h45 -> 10h45 ->  12h45 -> 14h45 -> 16h45 -> 18h45 -> 20h45 -> 22h45

   Tiến Cúc Động : Thứ 3 - 5 - 7 - Chủ Nhật ( Cả ngày ) 

   Vận Lương : 14H - 18H

   Viêm Đế : 14H30 - 16H30 - 18H30 - 20H30 - 22H30

   Đại Hội Anh Hùng : 17H50

   Nhiệm vụ Dã tẩu : Cả ngày

   Nhiệm vụ Truy Công Lệnh - Bang Hội : Cả ngày

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút