Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Mặc Đồ Ngũ Hành - Kích Hoạt Thuộc Tính Ẩn 10-10


   Trang bị của nhân vật chia làm 5 cặp như sau :

  · Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

   

  Lưu ý:  Trường hợp kích sáu dòng (kích dòng ẩn thứ 3 của trang bị) cần phải kích theo hệ,-môn phái, theo ngũ hành (5 hành) nếu không thì bắt buộc mặc 1 bộ an bang định quốc, Vô danh... vào để kích xanh toàn bộ các thuộc tính ẩn của trang bị.
  Ví dụ: Nga Mi , Thúy Yên phái hệ thủy nếu mặc đúng bộ ngũ hành (5 hành) thì sẽ kích toàn bộ thuộc tính ẩn của trang bị hệ mộc. Thiếu Lâm, Thiên vương bang nếu mặc chuẩn full ngũ hành thì sẽ kích dòng 3 của trang bị hệ thủy.... Các phải khác tương tự.
  Tóm lại : Quy tắc chung là Môn phái Hệ mộc tự kích dòng hệ hoảhoả kích thổ, thổ kích kim, kim kích thuỷ, thuỷ kích mộc. 1 dòng nhé!
  Quy luật kích : Cặp đứng trước kích cho cặp đứng sau : Cặp 1 kích cặp 2, ...


  Dưới đây là 5 cách cụ thể, chi tiết theo ngũ hành có thể dùng cụ thể :

  Cách 1 : (Mặc đồ ngũ hành hệ Thổ)
  Nhìn vũ khí hoặc mũ để biết hệ gì, VK nào Mũ đó để đoán nhanh người đó có mặc theo ngủ hành không

  · Hỏa → Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Thổ → Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Kim → Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Thủy → Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Mộc → Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

   

   

  Cách 2 :(Mặc đồ ngũ hành hệ Hỏa)
  Nhìn vũ khí hoặc mũ để biết hệ gì, VK nào Mũ đó

  · Mộc → Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Hỏa → Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Thổ → Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Kim → Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Thủy → Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

   

  Cách 3 :(Mặc đồ ngũ hành hệ Mộc)
  Nhìn vũ khí hoặc mũ để biết hệ gì, VK nào Mũ đó 

  · Thủy → Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Mộc → Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Hỏa → Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Thổ → Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Kim → Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

   

   

  Cách 4 : (Mặc đồ ngũ hành hệ Kim)
  · Thổ → Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Kim → Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Thủy → Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Mộc → Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Hỏa → Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)
   

   

   

  Cách 5 : (Mặc đồ ngũ hành hệ Thủy)
  · Kim → Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

  · Thủy → Cặp 2 : Nón - Vũ khí

  · Mộc → Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

  · Hỏa → Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

  · Thổ → Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

   

  Trang phục có thể kích hoạt thuộc tính âm của Vũ khí và Mũ.

  Dây chuyền cũng có thể kích hoạt thuộc tính âm của Vũ khí và Mũ.

  Vũ khí có thể kích hoạt thuộc tính âm của Giày và Nhẫn trên.

  Cứ như vậy, một trang bị có thể kích hoạt thuộc tính âm của 2 trang bị khác.  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút