Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Anh Hùng - Kim Quang ] Sự Kiện - Ngày Nhà Giáo Việt Nam 10-10


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 11 tháng 11 năm 2022

  Kết thúc : 12h ngày 30 tháng 11 năm 2022

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  Áp dụng máy chủ Anh Hùng - Kim Quang

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc
  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Lọ Mực

  Cây Bút

  Cuốn sách

  Quyển tập

  Giấy trắng

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Sách địa lý

  Giới hạn sử dụng 800 vật phẩm 

  Lọ Mực

  Cây Bút

  Cuốn sách

  Quyển tập

  Giấy trắng

  * Máy chủ Anh Hùng

  20 vạn 

  * Máy chủ Kim Quang

  45 vạn 

  Sách đạo đức

  Giới hạn sử dụng 800 vật phẩm

  Lọ Mực

  Cây Bút

  Cuốn sách

  Quyển tập

  Giấy trắng

  * Máy chủ Anh Hùng

  1 vạn 5

  15 xu

  * Máy chủ Kim Quang

  2 vạn 

  30 xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Sách địa lý  và Sách đạo đức đều giống nhau

  * Máy chủ Anh Hùng

  Sử dụng Sách địa lý  10.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Sách đạo đức : 20.000.000 điểm kinh nghiệm

  * Máy chủ Kim Quang

  Sử dụng Sách địa lý: 4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Sách đạo đức : 6.000.000 điểm kinh nghiệm
  Nhỏ hơn hoặc bằng trùng sinh 2 và cấp độ nhỏ hơn 120 sẽ nhận được thêm 50.000.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Sách địa lý  tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng  Sách địa lý  sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Đại thành bí kíp 15 - HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 20- HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 21- HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 22- HSD 30 ngày 
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa  3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Kim Ngọc Quả
  • Mộc Ngọc Quả
  • Thủy Ngọc Quả
  • Hỏa Ngọc Quả
  • Thổ Ngọc Quả 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - An Bang Cực Phẩm
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàng Kim
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc Cực Phẩm
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàng Kim

  Máy chủ Anh Hùng

  • Trang bị An Bang Hoàn Mỹ  - Ngẫu Nhiên - HSD 3 đến 5 ngày 
  • Trang bị An Bang Cực Phẩm  - Ngẫu Nhiên - HSD 3 đến 5 ngày
  • Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ - Ngẫu Nhiên - HSD 3 đến 5 ngày
  • Trang bị Định Quốc Cực Phẩm - Ngẫu Nhiên - HSD 3 đến 5 ngày
  • Rương Vũ Khí Cấp 2 - Tùy chọn phái - HSD 3 đến  5 ngày 
  • Vũ Khí [ Định Thời ] - HSD 3 đến 5 ngày - Đã có ngoại trang 

  Máy chủ Kim Quang

  • Trang bị An Bang Hoàng Kim Cấp 5 ( HSD 3 ngày )
  • Vũ Khí Định Thời ( HSD 3 ngày ) 

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Máy chủ Anh Hùng

  Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 rương hkmp cấp 1 và 3 khoáng thạch thần bí ( Hsd 10 ngày ) 

  + 10 tỉ điểm kinh nghiệm

  Đạt mốc lần 2 : Ngẫu nhiên 1 rương hkmp cấp 1, 5 khoáng thạch thần bí ( hsd 10 ngày ), rương hkmp cấp 2 ( hsd 30 ngày ) 

  + 20 tỉ điểm kinh nghiệm

  + 500.000 điểm chân nguyên. Làm tròn với số điểm dư hiện tại. Nếu các hạ còn dư 499.999 điểm -> Chỉ nhận được 1 điểm chân nguyên

  Điểm kinh nghiệm không cộng dồn

  Máy chủ Kim Quang

  Đạt mốc lần 1 : Rương HKMP Cấp 2 Ngẫu nhiên ( Khóa ) - Vĩnh viễn + 5 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 

  + 50 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu dưới cấp 120 

  + 20 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu trên cấp 120 và dưới 150

  + 10 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu trên cấp 150 

  Đạt mốc lần 2 :

  + 5 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 

  + 100 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu dưới cấp 120 

  + 50 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu trên cấp 120 và dưới 150

  + 20 tỉ điểm kinh nghiệm. Nếu trên cấp 150 

  + 1.000.000 điểm chân nguyên. Làm tròn với số điểm dư hiện tại. Nếu các hạ còn dư 999999 điểm -> Chỉ nhận được 1 điểm chân nguyên

  Điểm kinh nghiệm không cộng dồn

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

  - 1600 điểm đổi mặt nạ loại bỏ 5% kháng tùy chọn - HSD 30 ngày

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút