Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Hào Kiệt ] Sự Kiện - Nạp Thẻ Nhận Mốc Tích Lũy Tuần 03-09


  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 03 - 09 - 2023

  Kết thúc : 13h ngày 13 - 09 - 2023

  Áp dụng máy chủ : Hào Kiệt

  Mốc 3500 điểm tích lũy : 600.000 điểm chân nguyên - 5 Khoáng thạch thần bí - HSD 3 ngày

  Mốc 10000 điểm tích lũy : 1.500.000 điểm chân nguyên - 10 khoáng thạch thần bí HSD 4 ngày

  Mốc 17000 điểm tích lũy :

  • Bạch Mao Thần Sư - Tùy Chọn Thuộc Tính Loại Bỏ Kháng Đối Thủ - 3% - HSD - 30 ngày 
  • Rương HKMP - Cấp 1 - HSD - 30 ngày

  Mốc 23000 điểm tích lũy : Rương HKMP Cấp 1 Vĩnh Viễn   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút