Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Hào Kiệt ] Thông Báo - Hỗ Trợ Tân Thủ 20-05


  NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại trung tâm bản đồ Ba Lăng Huyện, tọa độ -> 202/199 

  Lưu ý : Vòng sáng hỗ trợ phục hồi nội lực - sinh lực chỉ có tác dụng với PK Luyện công

  • Dưới cấp 69 không giới hạn số lần tẩy tủy 
  • Trên cấp 69, hỗ trợ tẩy tủy miễn phí 1 lần.

  Hỗ Trợ Tân Thủ ;

  • 5000 lượng
  • Thổ địa phù ( HSD 1 tháng )
  • Dược bao ( Giới hạn cấp sử dụng 100 )
  • Vòng sáng hỗ trợ phnl - phsl ( giới hạn cấp 120 ) -> Chỉ có tác dụng với PK luyện công
  • 10 cấp độ 
  • 6 tiếng Tiên Thảo Lộ 

  Hỗ trợ cấp 20 : 2 Trang bị Kim Phong 

  Hỗ trợ cấp 30 : 2 Trang bị Kim Phong

  Hỗ trợ cấp 40 : 2 Trang bị Kim Phong

  Hỗ trợ cấp 50 : 2 Trang bị kim Phong - Thần Hành Phù 7 Ngày - 10 Chiến Huyết Đơn ( Giải trừ PK ) - Vũ Khí Tân Thủ

  Hỗ trợ cấp 60 : 1 Trang bị Kim Phong - Ngựa cấp 40

  Hỗ trợ cấp 80 : Bí kíp 90 Tùy chọn hệ - 1 Trang bị Kim Phong - Ngựa Túc sương

  Hỗ trợ cấp 100 : 5 Bình Kính Hoa Lộ

  Hỗ trợ cấp 110 : 1 Bộ Định Quốc - HSD 5 ngày 

  Hỗ trợ cấp 120 : 2000 điểm sinh lực ( Tác dụng trong vòng 10 tiếng ) - 5 Bình Tiên Thảo Lộ

  Hỗ trợ cấp 130 : Kĩ năng 120

   

  Trang bị Kim Phong có hạn sử dụng 60 ngày

  Tham gia điểm danh đủ 60 ngày nhận ngay 1 bộ định quốc khóa vĩnh viễn

  Thông tin vũ khí tân thủ ( Hạn sử dụng 7 ngày ) 

   

  Phần thưởng dành cho các nhân vật đạt mốc cấp đầu tiên.

  Ngoài các phần thưởng có tại tính năng Cân Bằng Cấp Độ 

  Thì các vị anh hùng đầu tiên khi đạt mốc sẽ nhận được 

  Mốc cấp Nội dung phần thưởng
  105

  100 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món trang bị Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình ( không có áo ) 

  115

  100 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món trang bị Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình ( không có áo ) 

  125 10 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món trang bị Định Quốc
  135 10 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 vũ khí cấp 1 khóa vĩnh viễn hoặc 1 vũ khí cấp 2 - hsd 30 ngày 
  145 10 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món trang bị An Bang
  155 10 vị anh hùng đầu tiên sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món trang bị An Bang Liên Đấu

  Tất cả trang bị khi nhận được sẽ đều khóa Vĩnh Viễn không thể giao dịch - bày bán  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút