Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Hào Kiệt ] Thông Báo Mới - Cập Nhật Ngày 13 - 07 13-07


  Đây là thông báo dành cho máy chủ Hào Kiệt

  Nhân 10 điểm kinh nghiệm hiện tại cho tới khi liên thông vào máy chủ Cát Tường

  Hỗ trợ 300.000.000 điểm kinh nghiệm / 1 trận tống kim / 21h khi có diễn ra tại máy chủ Hào Kiệt.

  Hỗ trợ 20.000 điểm chân nguyên / 1 trận tống kim / 21h khi có diễn ra tại máy chủ Hào Kiệt.

   

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút