Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Hào Kiệt - Cát Tường ] Thông Báo - Cập Nhật Mới 07-06


  1. Cập nhật thêm phần xem số lần đã trùng tu sách tại NPC Lễ Quan sau khi trùng tu nhiều hơn 1 lần

  2. Cập nhật xem điểm liên đấu tại NPC Liên Đấu -> Click vào dòng Ta muốn lãnh thưởng liên đấu

  3. Cập nhật chuyển máy chủ Cát Tường qua máy chủ Hào Kiệt khi tạo nhân vật mới. Thông báo chỉ hiện 1 lần duy nhất khi tạo nhân vật mới.

  4. Mở tính năng Boss Kim Quang - Boss Thế Giới - Liên Đấu thể thức Song Đấu tại máy chủ Hào Kiệt ( Đã thông báo ngày 06 - 06 - 2023 ) 

  5. Mở tính năng Boss Kim Quang tại máy chủ Cát Tường

  6. Cập nhật patch mới, bổ sung vòng sáng của Danh Hiệu Tân Vương

  7. Tiến hành thử nghiệm Tống Kim liên máy chủ Cát Tường - Hào Kiệt

  -> Di chuyển vào máy chủ đấu trường bằng vật phẩm Tân Thủ Thiếp

  Trận thử nghiệm đầu tiên sẽ là trận 21h ngày 07 - 06 - 2023

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút