Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Quang Hùng ] Sự Kiện - Ngũ Hành Lệnh 14-07


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 12 tháng 07 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 31 tháng 07 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  • NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 
  • Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra
  • Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.
  • Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc

  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Kim Lệnh

  Mộc Lệnh

  Thủy Lệnh

  Hỏa Lệnh

  Thổ Lệnh

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Âm dương lệnh bài

  Giới hạn sử dụng 1500 vật phẩm 

  Kim Lệnh

  Mộc Lệnh

  Thủy Lệnh

  Hỏa Lệnh

  Thổ Lệnh

  70 vạn

  Ngũ Hành Lệnh

  Giới hạn sử dụng 1500 vật phẩm

  Kim Lệnh

  MộcLệnh

  Thủy Lệnh

  Hỏa Lệnh

  Thổ Lệnh

  5 vạn lượng

  40xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Ngũ Hành Lệnh  Âm Dương Lệnh Bài đều giống nhau

  Sử dụng Âm dương lệnh bài :  4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Ngũ Hành Lệnh : 6.000.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 120 sẽ nhận được thêm 500.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Ngũ Hành Lệnh tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Ngũ Hành Lệnh sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Trang bị Hồng ảnh - HSD 30 - 60 ngày.
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Các loại Ngọc Quả ( Tăng điểm tiềm năng - Kỹ năng ) 
  • Đại thành bí kíp cấp 21 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày

  Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  • Rương Vũ Khí Cấp 1 
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc 
  • Trang bị Thiên Hoàng
  • Rương Vũ khí cấp 2
  • Trang bị An Bang Hoàng Kim Cấp 5 ( HSD 3 ngày )

  • Vũ Khí Định Thời ( HSD 3 ngày ) 

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Đạt mốc lần 1 ( 900 cái ) : 

  5 khoáng thạch thần bí - hsd 3 ngày

  Rương HKMP Cấp 2 Khóa - Vĩnh viễn

  100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu dưới trùng sinh 3 

  Đạt mốc lần 2 ( 900 ) cái 

  15 khoáng thạch thần bí - hsd 3 ngày

  Rương HKMP Cấp 2 Khóa - Vĩnh viễn

  Bạch Mao Thần Sư loại bỏ tất cả kháng của đối thủ 5% - HSD 30 ngày 

  2 triệu điểm chân nguyên

  Lưu ý : Đạt mốc tính theo vật phẩm cùng loại. Ví dụ : Max Lần 1 Vật Phẩm A -> Max Lần 2 cũng phải Vật Phẩm A thì mới được tính là Đạt Mốc 2 lần

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  Sự kiện này không có đổi điểm thành vật phẩm  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút