Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Quang Hùng ] Sự Kiện - Ngũ Quả Mừng Xuân 19-01


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 19 tháng 01 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 31 tháng 01 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc
  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Giới hạn sử dụng 1000 vật phẩm 

  Mãng cầu 

  Sung

  Dừa

  Đủ Đủ

  Xoài

  45 vạn

  Giới hạn sử dụng 1000 vật phẩm

  Mãng cầu 

  Sung

  Dừa

  Đủ Đủ

  Xoài

  2 vạn

  40 xu 

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Mâm an khang  Mâm Phú quý đều giống nhau

  Sử dụng Mâm an khang 4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Mâm Phú quý : 6.000.000 điểm kinh nghiệm

  Nhỏ hơn hoặc bằng trùng sinh 2 và cấp độ nhỏ hơn 140 sẽ nhận được thêm 50.000.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Mâm an khang  tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Mâm an khang  sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Đại thành bí kíp 15 - HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 20- HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 21- HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp 22- HSD 30 ngày 
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa  3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Kim Ngọc Quả
  • Mộc Ngọc Quả
  • Thủy Ngọc Quả
  • Hỏa Ngọc Quả
  • Thổ Ngọc Quả 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - An Bang Cực Phẩm
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàng Kim
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc Cực Phẩm
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàng Kim
  • Trang bị An Bang Hoàng Kim Cấp 5 ( HSD 3 ngày )

  • Vũ Khí Định Thời ( HSD 3 ngày ) 

   

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Đạt mốc lần 1 : Rương HKMP Cấp 2 Ngẫu nhiên ( Khóa ) - Vĩnh viễn + 5 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 

  + 50 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140

  Điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Đạt mốc lần 2 :

  + 15 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 

  + 100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140

  + Bạch Mao Thần Sư - Loại bỏ kháng tất cả của đối thủ 10% - HSD 30 ngày

  + 1.000.000 điểm chân nguyên

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

  - 1600 điểm đổi mặt nạ loại bỏ 10% kháng tùy chọn - HSD 30 ngày  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút