Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Sự Kiện ] - Khuyến Mãi Nạp Thẻ - Toàn Bộ Máy Chủ 06-07


  Áp dụng toàn bộ máy chủ 

  Bắt đầu : 12h ngày 06 - 07 - 2023

  Kết thúc : 23h ngày 15 - 07 - 2023

  Khuyến mãi tích lũy và xu khi nạp thẻ theo từng máy chủ như sau 

  Máy chủ Hào Kiệt - Cát Tường

  Khuyến mãi 70% giá trị thẻ nạp

  Khi nạp 100.000đ sẽ nhận được 2040xu và 500 điểm tích lũy

  Máy chủ Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  Khuyến mãi 100% giá trị xu nạp và điểm tích lũy 

  Khi nạp 100.000đ sẽ nhận được 2400xu và 1000 điểm tích lũy

  Lưu ý : Hào Kiệt Võ Lâm phát hành miễn phí và không thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.

  Mọi hình thức nạp thẻ cào hay chuyển khoảng đều là tự nguyện để ủng hộ kinh phí duy trì máy chủ, không phải là mua bán với nhà phát hành.  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút