Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Thông Báo ] - Cập Nhật Mới Ngày 03 - 06 03-06


  1. Liên 2 máy chủ Hào Kiệt và Cát Tường

  Giải thích khác nhau giữa liên server và liên thông server : Chi tiết bài viết 

  2. Cập nhật patch mới

  Sửa lỗi loại bỏ trạng thái buff trước khi vào liên đấu các thể thức.

  Vui lòng chạy auto update hoặc tải patch mới sau khi bảo trì định kì ngày hôm nay.

  Cân bằng - điều chĩnh các môn phái sau :

  Quý bằng hữu vui lòng không quy chuẩn số liệu thành lực tay ở F3

  Ví dụ : Trước Sát thương vật lý 100% -> Sau Sát Thương Vật Lý 200%. Điều này không đồng nghĩa Lực tay ở F3 tăng từ 1000 thành 2000

  Đưa chuột vào ảnh để xem rỏ hơn

  Môn phái Kỹ năng Trước Sau
  Nga Mi
  Nga Mi
  Thúy Yên
  Đường Môn
  Thiên Vương
  Thiên Vương
  Thiên Vương

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút