Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Thông Báo ] - Cập Nhật Ngày 28 - 06 28-06


  Cập nhật mới về tính năng Tống Kim Liên Server tại 2 cụm máy chủ như sau :

  Trong khi diễn ra Tống Kim Liên server thì tống kim tại máy chủ chính không hoạt động

  Hào Kiệt - Cát Tường

  Máy chủ Hào Kiệt được hỗ trợ 600 điểm tiềm năng / 4 ( sm sk nc tp ) khi tham gia hoạt động nay. Trở về máy chủ chính sẽ mất tác dụng 

  Sẽ diễn ra vào các ngày thứ 4 thứ 6 thứ 7 mỗi tuần

  Phần thưởng khi tham gia 35 phút

  7.000 Chân Nguyên

  30 triệu điểm kinh nghiệm

  Riêng máy chủ Hào Kiệt nhận thêm 3.000 chân nguyên và 100 triệu điểm kinh nghiệm

  Phần thưởng dành cho các phe : 

  Thắng : 200 triệu điểm kinh nghiệm - 15.000 điểm chân nguyên

  Thua: 100 triệu điểm kinh nghiệm - 7.000 điểm chân nguyên

  Nội dung này chỉ áp dụng cho tới khi 2 Máy chủ này được Liên Thông 

   

  Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  Máy chủ Tuyệt Phẩm được hỗ trợ 600 điểm tiềm năng / 4 ( sm sk nc tp )  khi tham gia hoạt động nay. Trở về máy chủ chính sẽ mất tác dụng 

  3 Món Hoàng Kim Môn Phái Cấp 2. Phải hoàn trả lại đồ khi trở về máy chủ chính

   

  Sẽ diễn ra vào các ngày thứ 3 thứ 5 thứ 7 mỗi tuần

  Phần thưởng khi tham gia 35 phút

  7.000 Chân Nguyên

  30 triệu điểm kinh nghiệm

  Phần thưởng dành cho các phe : 

  Thắng : 200 triệu điểm kinh nghiệm - 15.000 điểm chân nguyên

  Thua: 100 triệu điểm kinh nghiệm - 7.000 điểm chân nguyên  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút