Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Thông Báo ] Liên Máy Chủ Hào Kiệt - Cát Tường 03-06


  Liên Máy Chủ Hào Kiệt - Cát Tường

  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 03 tháng 06

  Kết thúc hoàn tất liên máy chủ dự kiến lúc 12h30 ngày 03 tháng 06

  Máy chủ đích Hào Kiệt - Cát Tường

  Vui lòng chạy lại cập nhật sau thời gian bảo trì để thấy máy chủ

  Nội dung 

  Liên 2 máy chủ cùng 1 dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho việc tham gia các hoạt động liên server.

  Người chơi tham gia tại máy chủ Cát Tường vui lòng tải lại patch hoặc chạy auto update sau khi liên máy chủ hoàn tất.

  Hệ thống sẽ liên những nhân vật và tài khoản có đăng nhập vào game tại máy chủ cát tường ngày 15 tháng 05  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút