Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Thông Báo ] Toàn Bộ Máy Chủ 03-02


  Điều chỉnh Bản Đồ Tân Thủ theo cập nhật mới ngày 03 - 02 - 2023 

  Thời gian cập nhật mới. Sau bảo trì 18h30 ngày hôm nay 03 - 02 - 2023.

  Chi tiết bài viết về bản đồ Tân Thủ : Bài viết 

  Toàn bộ máy chủ sẽ thưởng liên đấu - đơn đấu và liên đấu - song đấu theo bài viết này. Do đã sang tháng mới và tròn tháng. Tính năng Song Đấu cũng không còn gặp lỗi gì mới. 

  Liên kết bài viết : https://volamviet.net/tinh-nang/lien-dau

  Máy chủ Quang Hùng 

  Cập nhật nhận thêm Khoáng thạch thần bí. Phần thưởng của trùng sinh 1 và trùng sinh 2. Nhận lại đầy đủ tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ 

  Thời gian có thể nhận : 

  Bắt đầu : 19h ngày 03 - 02 - 2023

  Kết thúc : 12h ngày 05 - 02 - 2023

  Máy chủ Long Kiếm - Tuyệt Phẩm 

  Khuyến mãi 100% tích lũy đợt cuối cùng đối với 2 máy chủ này theo thời gian như sau.

  Tiến hành Liên Server diễn ra vào ngày 06 - 02 - 2023. Lưu ý : Đây chỉ là Liên Server không phải Liên Thông. Mục đích nhằm 2 server có thể tham gia tống kim liên server như đã thảo luận trước đó, và các tính năng liên khác.

  Liên thông 2 máy chủ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 02 - 2023

  Bắt đầu : 17h ngày 03 tháng 02 

  Kết thúc : 23h ngày 05 tháng 02 

  Khuyến mãi 100% điểm tích lũy nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 1000 điểm tích lũy, các mệnh giá khác tương tự

  Khuyến mãi 100% giá trị xu nạp. Nạp 100.000đ sẽ nhận được 2400xu, các mệnh giá khác tương tự.

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút