Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Cập Nhật Mới - Ngày 03 - 09 03-09


  Cập nhật mới ngày 03 - 09 

  - GIFTCODE Mừng Ngày Quốc Khánh 02 - 09

  - Cập nhật sửa đổi hoàn chĩnh tống kim liên server như trận tống kim 21h ở các máy chủ bao gồm đăng kí phe theo IP và giới hạn chênh lệch phe là 3. Hoạt động này nhằm mục đích giao lưu giữa các máy chủ, nếu trong trường hợp xảy ra tình trạng các bên góp ý nhằm được lợi về cho phía mình thì hoạt động này sẽ bị loại bỏ để tránh tình trạng khó xử lý giữa các bên.

  - Cập nhật bảng xếp hạng theo từng máy chủ. Riêng máy chủ Quang Hùng sẽ được xem bảng xếp hạng chuẩn của toàn bộ máy chủ. Thứ hạng của nhân vật sẽ là thứ hạng tính theo toàn bộ máy chủ.

  - Bổ sung thêm hoạt động viêm đế liên server - Dự kiến ra mắt vào ngày 10 tháng 09. 

  - Sự Kiện - Mốc Nạp  Thẻ Tuần - Máy Chủ Hào Kiệt

  - Hỗ trợ điểm tiềm năng đối với máy chủ Hào Kiệt và Tuyệt Phẩm khi tham gia tại liên server.

  Tổng số điểm dưới 3800 sẽ nhận được hỗ trợ mỗi thuộc tính 200 điểm

  Tổng số điểm dưới 4300 sẽ nhận được hỗ trợ mỗi thuộc tính 100 điểm

  Tổng số điểm dưới 4500 sẽ nhận được hỗ trợ mỗi thuộc tính 50 điểm  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút