Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Sự Kiện - Chiến Thần Tống Kim 23-04


   Thời gian

  Bắt đầu : 12h ngày 24 tháng 04 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 30 tháng 04 năm 2023

  Áp dụng toàn bộ máy chủ

  Nội dung sự kiện

  Tính tổng điểm tích lũy tống kim trong thời gian diễn ra sự kiện 

  Áp dụng vào các trận tống kim 21h và 23h hằng ngày.

  Tức là điểm tích lũy của trận 21h và 23h thì mới được tính vào TOP

   Phần thưởng : 

  * Máy chủ Cát Tường

  TOP 1 : 3000 xu - 30000 điểm chân nguyên

  TOP 2 : 2000xu - 20000 điểm chân nguyên

  TOP 3 : 1000xu - 10000 điểm chân nguyên 

  Máy chủ Tuyệt Phẩm

  TOP 1 : 3000 xu - 100000 điểm chân nguyên

  TOP 2 : 2000xu - 50000 điểm chân nguyên

  TOP 3 : 1000xu - 20000 điểm chân nguyên 

  Máy chủ Quang Hùng

  TOP 1 : 3000 xu - 100000 điểm chân nguyên

  TOP 2 : 1000xu - 50000 điểm chân nguyên  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút