Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Sự Kiện - Đua TOP Vật Phẩm - Huân Chương Chiến Công 23-04


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 24 tháng 04

  Kết thúc : 12h ngày 30 tháng 04

  Áp dụng toàn bộ máy chủ

  Lưu ý : Hãy đọc kỷ cách tính điểm và nội dung bài viết

  Thể lệ : 

  Vật phẩm yêu cầu nộp tại NPC là Vật Phẩm - Huân Chương Chiến Công

  Mỗi người chơi khi nộp sẽ nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm / 1 vật phẩm nộp vào 

  Người chơi có cấp độ nhỏ hơn 95 sẽ được 100.000 điểm kinh nghiệm 

  Tính Tổng số điểm mà cá nhân đạt được trong thời gian đua top vật phẩm diễn ra 

  Trong trường hợp tổng số điểm bằng nhau, sẽ so sánh tổng số lượng đã nộp trong thời gian đua top diễn ra để có kết quả.

  Cách tính điểm như sau : 

  1. Mỗi ngày sẽ có kết quả các TOP riêng tính trước thời gian bảo trì định kì 

  2. TOP 1 sẽ được 3 điểm. TOP 2 sẽ được 2 điểm. TOP 3 sẽ được 1 điểm

  Nộp Vật Phẩm tại NPC Sứ giả sự kiện 200/200 phượng tường

   

  Vui lòng đọc kỹ cách tính điểm. Lưu ý : Tính số điểm chung cuộc, không phải tính số lượng vật phẩm đã nộp

   Phần thưởng dành cho các TOP 

   Máy chủ Cát Tường

  Quý bằng hữu chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng ( nếu có ) 

  TOP 1 :

  Phần thưởng 1 : Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

  Phần thưởng 2 : 4500xu 

  TOP 2 :

  Phần thưởng 1 : Nhất Kỳ Càn Khôn

  Phần thưởng 2 : 2500xu

  TOP 3 : 1000xu

   

   Máy chủ Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  Không có xu và chỉ có TOP 1 và TOP 2 

  TOP 1 : 

  TOP 2 : 

  Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 30 tháng 04

  Kết thúc : 12h30 ngày 02 tháng 05

  Người chơi cá nhân có thể đổi phần thưởng là vật phẩm thành xu tại NPC Đại Sứ Hoạt Động( Đối với máy chủ Cát Tường )   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút