Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam 07-04


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 07 tháng 04 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 30 tháng 04 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  Lưu ý 3 : Nếu thông tin nào không phân biệt máy chủ thì áp dụng cho tất cả các máy chủ

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Lưu ý : Khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã và đang sử dụng sẽ được set về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

  - Ví dụ Vật Phẩm A sử dụng tối đa, Vật Phẩm B sử dụng 500 cái / số lượng tối đa -> Sau khi khôi phục, cả 2 đều về 0 

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau.

  • Quên - Không nhận phần thưởng và khôi phục quý bằng hữu muốn nhận lại phần thưởng sẽ phải tốn 500xu 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc
  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Chiếc gậy trường sơn

  Ba lô con cóc 

  Huân chương chiến công

  Đôi giày bộ đội

  Tấm áo chiến sỹ

   

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Huân Chương Chiến Công Hạng 3 

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm 

  Chiếc gậy trường sơn

  Ba lô con cóc 

  Huân chương chiến công

  Đôi giày bộ đội

  Tấm áo chiến sỹ

   Tuyệt Phẩm

  7 vạn 

   Quang Hùng

  70 vạn

  Huân Chương Chiến Công Hạng 1

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm

  Chiếc gậy trường sơn

  Ba lô con cóc 

  Huân chương chiến công

  Đôi giày bộ đội

  Tấm áo chiến sỹ

   Tuyệt Phẩm

  5000 lượng - 12 xu 

   Quang Hùng

  5 vạn - 40 xu

  Phần thưởng vật phẩm khi sử dụng 

  - Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm Huân Chương Chiến Công Hạng 1 và Huân Chương Chiến Công Hạng 3 đều giống nhau

  arrow-1.png (10×10)Máy chủ Tuyệt Phẩm

  Sử dụng Huân Chương Chiến Công Hạng 3  4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Huân Chương Chiến Công Hạng 1  : 7.000.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 160 nhận được thêm 5.000.000 điểm kinh nghiệm

  arrow-1.png (10×10)Máy chủ Quang Hùng

  Sử dụng Huân Chương Chiến Công Hạng 3  4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Huân Chương Chiến Công Hạng 1  : 7.000.000 điểm kinh nghiệm

  Nhỏ hơn hoặc bằng trùng sinh 2 và cấp độ nhỏ hơn 140 sẽ nhận được thêm 50.000.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Huân Chương Chiến Công Hạng 1  tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Huân Chương Chiến Công Hạng 1 sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 5% - HSD 3 ngày
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • Các loại Ngọc Quả ( Tăng điểm tiềm năng - Kỹ năng ) 
  • Đại thành bí kíp cấp 21 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày

  Máy chủ Tuyệt Phẩm : 

  • Đại thành bí kíp cấp 23 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 24 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 25 - HSD 30 ngày
  • Mãnh trang bị Viêm Đế
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ Kim Quang
  • Rương Đồ Phổ Kim Quang

  Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  • Vũ khí định thời ( ngẫu nhiên môn phái ) ( MAX Thuộc tính và đính kèm ngoại trang ) 
  • Trang bị An Bang Hoàn Mỹ
  • Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Trang bị Thiên Hoàng
  • Trang bị Kim Quang
  • Trang bị An Bang Cực Phẩm

  Máy chủ Quang Hùng : 

  • Trang bị An Bang Hoàng Kim Cấp 5 ( HSD 3 ngày )

  • Vũ Khí Định Thời ( HSD 3 ngày ) 

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  arrow-1.png (10×10)Máy chủ Tuyệt Phẩm

  Huân Chương Chiến Công 3

  • Đạt mốc lần 1 : Rương HKMP HSD 30 ngày + 3 khoáng thạch thần bí HSD 5 ngày 
  • Đạt mốc lần 2 : 
   • Rương HKMP Tùy Chọn - Vĩnh viễn - Khóa 
   • 5 Khoáng thạch thần bí HSD 5 ngày

  Huân Chương Chiến Công 1

  • Đạt mốc lần 1 : Rương HKMP HSD 30 ngày + 3 khoáng thạch thần bí HSD 5 ngày 
  • Đạt mốc lần 2 : 
   • Rương HKMP Tùy Chọn - Vĩnh viễn - Khóa 
   • 5 Khoáng thạch thần bí HSD 5 ngày
   • 500.000 điểm chân nguyên

  arrow-1.png (10×10)Máy chủ Quang Hùng

  Huân Chương Chiến Công 3

  Đạt mốc lần 1 : 

  • Rương HKMP Cấp 2 Ngẫu nhiên ( Khóa ) - Vĩnh viễn.
  • 5 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 
  • 100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140
  • Điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Đạt mốc lần 2 :

  • + 15 khoáng thạch thần bí ( HSD 3 ngày ) 
  • + 100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140
  • + Bạch Mao Thần Sư Loại bỏ kháng tất cả của đối thủ 10% - HSD 30 ngày
  • + 1.000.000 điểm chân nguyên

  Huân Chương Chiến Công 1

  Đạt mốc lần 1 : 

  • Rương HKMP Cấp 2 Ngẫu nhiên ( Khóa ) - Vĩnh viễn
  • 5 khoáng thạch thần bí ( HSD 10 ngày ) 
  • 100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140
  • Điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Đạt mốc lần 2 :

  • + 15 khoáng thạch thần bí ( HSD 3 ngày ) 
  • + 100 tỉ điểm kinh nghiệm nếu trùng sinh 2 và cấp dưới 140
  • + Bạch Mao Thần Sư. Có thuộc tính :  Loại bỏ kháng tất cả của đối thủ 10% - HSD 30 ngày
  • + 1.000.000 điểm chân nguyên

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

  1000 điểm đổi được mặt nạ loại bỏ kháng tùy chọn HSD 30 ngày

  Áp dụng tại máy chủ Tuyệt Phẩm

  1800 điểm đổi ngẫu nhiên 1000 - 3000 vạn lượng

  1500 điểm đổi Bạch Mao Thần Sư - Thuộc tính : Loại bỏ kháng tùy chọn 5% - HSD 15 ngày   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút