Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Sự Kiện - Khuyến Mãi Nạp Thẻ - Tích Lũy Tuần - Tháng 10 - 2023 14-10


  Khuyến mãi tích lũy nạp và xu toàn bộ máy chủ theo thông tin như sau : 

  Thời gian diễn ra sự kiện : 

  Bắt đầu : 12h ngày 14 tháng 10

  Kết thúc : 23h59 ngày 21 tháng 10 

   Máy Chủ Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  Khuyến mãi 150% giá trị xu nạp và 120% điểm tích lũy nạp thẻ

  Ví dụ : Nạp 100.000đ sẽ nhận được 3000xu và 1100 điểm tích lũy

  Sự Kiện Mốc Tuần : 

  Mốc 5000 điểm : 2.000.000 điểm chân nguyên

   Máy Chủ Tương Phùng - Hồi Ức

  Khuyến mãi 100% giá trị xu nạp

  Ví dụ : Nạp 100.000đ sẽ nhận được 2400xu và 500 điểm tích lũy

  Sự Kiện Mốc Tuần : 

  Mốc 5000 điểm : 100.000 điểm chân nguyên  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút