Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Thông Báo - Cập Nhật Mới 21-08


  Cập nhật mới tại toàn bộ máy chủ : 

  - Sửa lỗi sâu vô hình độc ngủ độc chuẩn phạm vi 180

  - Sửa lỗi kỹ năng võ đang kiếm 90 hiển thị + thêm chính xác vào F3

  - Sửa kháng tất cả tối đa của mốc trùng sinh 1 2 3,.... mỗi trùng sinh chỉ được + 1%. ( Áp dụng chung ) 

  - Bổ sung tinh năng mua túi VLMT và túi TTK tại tiền trang 

  - Mỗi túi giá 50 xu -> Yêu cầu có 50 VLMT hoặc 50 TTK ở Ngân khố -> Mục đích không phải rút và giao dịch nhiều khi rút từng cuốn.

  - Cập nhật xem bảng xếp hạng trực tiếp ( không cần xem ở bảng phụ nữa ). Top cập nhật hằng ngày F3 sẽ là xếp hạng chung ( bao gồm cả server liên, nếu có ).

  - Cập nhật lại auto update chuẩn ( quý bằng hữu có thể tải patch mới để cập nhật lại auto update hoặc chạy auto update ) 

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút