Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] - Thông Báo - Cập Nhật Mới - 01 - 10 - 2023 29-09


  Áp dụng đối với Quang Hùng - Tuyệt Phẩm - Hào Kiệt

  Bỏ tính năng rương bảo vật ( rương may mắn ) trong hoạt động tống kim tại các máy chủ 

  Thay vào đó sẽ được cập nhật rương bảo vật tại máy chủ liên server vào ngày thứ 5 và thứ 7.

  Hoạt động Phong Lăng Độ thứ 7 sẽ chuyển sang máy chủ đấu trường -> Áp dụng tháng 10 trở đi

  Hoạt động Viêm Đế thứ 4 và thứ 6 sẽ chuyển sang máy chủ đấu trường -> Áp dụng tháng 10 trở đi

  Tăng sức mạnh boss tại toàn bộ các máy chủ liên.

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút