Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Thông Báo - Liên Máy Chủ Hào Kiệt - Tuyệt Phẩm - Quang Hùng 23-08


  Liên Máy Chủ Hào Kiệt vào cụm máy chủ QHùng - Tuyệt Phẩm

  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 23 tháng 08

  Kết thúc hoàn tất liên máy chủ dự kiến lúc 12h30 ngày 23 tháng 08

  Vui lòng chạy lại cập nhật sau thời gian bảo trì để thấy máy chủ

  Nội dung 

  Liên 2 máy chủ cùng 1 dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho việc tham gia các hoạt động liên server.

  Người chơi tham gia tại máy chủ Hào Kiệt vui lòng tải lại patch hoặc chạy auto update sau khi liên máy chủ hoàn tất.

  Hệ thống sẽ chuyển dữ liệu những nhân vật có đăng nhập vào game tại máy chủ Hào Kiệt ngày 15 tháng 07  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút