Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Thông Báo - Liên Máy Chủ - Quang Hùng - Tuyêt Phẩm 15-03


  Liên Máy Chủ Quang Hùng - Tuyệt Phẩm

  Thời gian 

  Bắt đầu : 13h30 ngày 15 tháng 03 

  Kết thúc hoàn tất liên máy chủ dự kiến lúc 14h ngày 15 tháng 03 

  Máy chủ Quang Hùng và Tuyệt Phẩm sẽ bảo trì trong thời gian liên máy chủ.

  Nội dung 

  Liên 2 máy chủ cùng 1 dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho việc tham gia các hoạt động liên server.

  Người chơi tham gia tại máy chủ Quang Hùng vui lòng tải lại patch hoặc chạy auto update sau khi liên máy chủ hoàn tất.

  Hệ thống sẽ liên những nhân vật và tài khoản có đăng nhập vào game tại máy chủ Quang Hùng từ ngày 09 - 03 tới hôm nay 15 - 03

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút