Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tương Phùng ] Cập Nhật Mới 10-09


  1. Bảo trì kết thúc sự kiện đua top tân thủ 

  Bắt đầu : 19h30 ngày 09 - 09 

  Kết thúc : 19h35 ngày 09 - 09

  2. Phần thưởng ( XU ) liên đấu tháng 09 tại máy chủ Tương Phùng thay đổi như sau : 

  Đơn Đấu : 

  TOP 1 : 7000xu

  TOP 2: 4000xu 

  TOP 3 : 2000xu

  Song Đấu : 

  TOP 1 : 3000xu / 1 cá nhân 

  TOP 2 : 1500xu / 1 cá nhân

  TOP 3 : 500xu / 1 cá nhân

  3. Các hoạt động mở sau khi kết thúc sự kiện đua TOP Tân Thủ : 

  Vượt Ải

  Tống Kim

  Liên Đấu Đơn - Song Đấu

  Loạn Chiến Xuân Thu

  Tiến Cúc Động

  Hỗn Nguyên Xích Bích

  Vận Lượng

  Kinh Mạch 

  Và các vật phẩm đã khóa trong thời gian đua TOP.

  Các hoạt động khác chưa có thông báo đồng nghĩa chưa mở

  3. Cập nhật sự kiện - mừng ngày Quốc Khánh 02 - 09 

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút