Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tương Phùng ] Sự Kiện - Mừng Ngày Quốc Khánh 02 - 09 10-09


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 19h30  ngày 10 tháng 09 năm 2023

  Kết thúc : 12h00 ngày 25 tháng 09 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc

  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Chữ Quốc Khánh ( đỏ ) 

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm 

   

  Chữ ' Chào ' 

  Chữ ' Mừng ' 

  Chữ ' Ngày ' 

  Chữ ' Võ ' 

  Chữ ' Lâm ' 

  3 vạn

  Chữ Quốc Khánh ( vàng ) 

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm

   

  Chữ ' Chào ' 

  Chữ ' Mừng ' 

  Chữ ' Ngày ' 

  Chữ ' Võ ' 

  Chữ ' Lâm ' 

  1000 l­ượng

  5xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Chữ Quốc Khánh ( vàng )   Chữ Quốc Khánh ( đỏ )  đều giống nhau

  Sử dụng Chữ Quốc Khánh ( đỏ ) :  800.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Chữ Quốc Khánh ( vàng )  : 1.800.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 92 sẽ nhận được thêm 500.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Chữ Quốc Khánh ( vàng )  tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Chữ Quốc Khánh ( vàng ) sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ

   

  Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  Rương Vũ Khí Cấp 1 

  Trang bị An Bang

  Trang bị Định Quốc 

  Trang bị Thiên Hoàng

  Rương Vũ khí cấp 2

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Đạt mốc lần 1 :

  Ngẫu nhiên 1 Món An Bang  ( Vĩnh viễn )

  Đạt mốc lần 2 : 

  Ngẫu nhiên 1 Món An Bang  ( Vĩnh viễn )

  - Rương Vũ Khí Cấp 2 - HSD 20 ngày

  - 2 Khoáng thạch thần bí - HSD 3 ngày

  Lưu ý : Đạt mốc tính theo vật phẩm cùng loại. Ví dụ : Max Lần 1 Vật Phẩm A -> Max Lần 2 cũng phải Vật Phẩm A thì mới được tính là Đạt Mốc 2 lần

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động

  Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. Khi rút sẽ nhận được 1 lệnh bài sự kiện tương ứng với 1 điểm và bị mất 2 điểm của nhân vật.

  1500 điểm có thể đổi được ngẫu nhiên từ 400 - 1000 vạn lượng

  Số lượng có thể đổi -> Toàn server chỉ có thể đổi số lượng như vậy. Không phải số lượng  / 1 nhân vật.

  Ví dụ : Nhân vật A đổi Định Quốc Thanh Sa Trường Sam có Tổng số lượng là 2  -> Số lượng còn lại người khác có thể đổi là 1   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút