Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Sự Kiện - Đua TOP Vật Phẩm Sự Kiện - Mãng Cầu 13-01


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 13 tháng 01

  Kết thúc : 12h ngày 19 tháng 01

  Máy chủ Áp dụng

   Tuyệt Phẩm

  Lưu ý : Hãy đọc kỷ cách tính điểm và nội dung bài viết

  Thể lệ : 

  Vật phẩm yêu cầu nộp tại NPC là Vật Phẩm - Mãng Cầu  có trong sự kiện Mâm Ngũ Quả

  Mỗi người chơi khi nộp sẽ nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm / 1 vật phẩm nộp vào 

  Người chơi có cấp độ nhỏ hơn 105 sẽ được 100.000 điểm kinh nghiệm 

  Tính Tổng số điểm mà cá nhân đạt được trong thời gian đua top vật phẩm diễn ra 

  Trong trường hợp tổng số điểm bằng nhau, sẽ so sánh tổng số lượng đã nộp trong thời gian đua top diễn ra để có kết quả.

  Cách tính điểm như sau : 

  1. Mỗi ngày sẽ có kết quả các TOP riêng tính trước thời gian bảo trì định kì 

  2. TOP 1 sẽ được 3 điểm. TOP 2 sẽ được 2 điểm. TOP 3 sẽ được 1 điểm

  Nộp Vật Phẩm Mãng Cầu tại NPC Sứ giả sự kiện 200/200 phượng tường

   

   Phần thưởng dành cho các TOP 

  TOP 1 :

  Quý bằng hữu chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng ( nếu có ) 

  Phần thưởng 1 : Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

  Phần thưởng 2 : 4500xu 

  TOP 2 :

  Phần thưởng 1 : Nhất Kỳ Càn Khôn

  Phần thưởng 2 : 2500xu

  TOP 3 : 1000xu

  Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 19 tháng 01

  Kết thúc : 12h30 ngày 20 tháng 01

  Người chơi cá nhân có thể đổi phần thưởng là vật phẩm thành xu tại NPC Đại Sứ Hoạt Động   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút