Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Sự Kiện - Khuyến Mãi Thẻ Nạp - Tích Lũy Tuần 15-09


  Áp dụng máy chủ Tuyệt Phẩm

  Khuyến Mãi Thẻ Nạp

  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 15 tháng 09 năm 2023 

  Kết thúc : 23h ngày 20 tháng 09 năm 2023 

  Khuyến mãi 120% giá trị thẻ nạp 

  Nạp 100.000đ các hạ sẽ nhận được 500 điểm tích lũy và 2640xu

  Tích Lũy Tuần và các gói hỗ trợ 

  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 15 tháng 09 năm 2023 

  Kết thúc : 23h ngày 20 tháng 09 năm 2023 

  Đạt mốc 3000 điểm quỹ bằng hữu sẽ nhận được 1.000.000 điểm chân nguyên và 10 khoáng thạch thần bí - HSD 3 ngày - khóa

  Trong thời gian diễn ra sự kiện này, quý bằng hữu đổi trang bị hoàng kim môn phái sẽ giảm giá theo các mốc - Liên hệ fanpage để nhận thêm thông tin.

  Chuyển phái giữ lại số VLMT - TTK đã trùng tu giữ 10 lần đầu miễn phí - Liên hệ fanpage để nhận thêm thông tin.  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút