Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Sự Kiện - Sắc Hè Rực Rỡ 06-06


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 1 giờ 30 ngày 06 tháng 06 năm 2023

  Kết thúc : 12 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  • NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 
  • Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra
  • Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.
  • Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc

  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Hạt Mầm

  Túi Thuốc Tăng Trưởng

  Bình Nước

  Phẩm Màu Sắc

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Hoa Phượng Trắng

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm 

  Hạt Mầm

  Túi Thuốc Tăng Trưởng

  Bình Nước

  Phẩm Màu Sắc

  10 vạn

  Hoa Phượng Đỏ

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm

  Hạt Mầm

  Túi Thuốc Tăng Trưởng

  Bình Nước

  Phẩm Màu Sắc

  6000 lượng

  12 xu 

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Hoa Phượng Đỏ  Hoa Phượng Trắng đều giống nhau

  Sử dụng Hoa Phượng Trắng :  4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Hoa Phượng Đỏ : 6.000.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 175 sẽ nhận được thêm 500.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Hoa Phượng Đỏ tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Hoa Phượng Đỏ sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 5% - HSD 3 ngày
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • Các loại Ngọc Quả ( Tăng điểm tiềm năng - Kỹ năng ) 
  • Đại thành bí kíp cấp 21 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 23 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 24 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 25 - HSD 30 ngày
  • Mãnh trang bị Viêm Đế
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ Kim Quang
  • Rương Đồ Phổ Kim Quang
  • Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  • Vũ khí định thời ( ngẫu nhiên môn phái ) ( MAX Thuộc tính và đính kèm ngoại trang ) 
  • Trang bị An Bang Hoàn Mỹ
  • Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Trang bị Thiên Hoàng
  • Trang bị Kim Quang
  • Trang bị An Bang Cực Phẩm

   

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Đạt mốc lần 1  : Rương HKMP Tùy chọn - Vĩnh viễn 

  - Ngẫu nhiên 1 món trang bị Kim Quang Vĩnh Viễn

  - Mặt nạ có thuộc tính 1% loại bỏ kháng - tùy chọn - vĩnh viễn 

  Đạt mốc lần 2 : 

  Rương HKMP Cấp 2 - Ngẫu nhiên - HSD 30 ngày

  Nguyên liệu ghép Trang bị HKMP Cấp 2 

  Lưu ý : Đạt mốc tính theo vật phẩm cùng loại. Ví dụ : Max Lần 1 Vật Phẩm A -> Max Lần 2 cũng phải Vật Phẩm A thì mới được tính là Đạt Mốc 2 lần

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động,

  Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. Khi rút sẽ nhận được 1 lệnh bài sự kiện tương ứng với 1 điểm và bị mất 2 điểm của nhân vật.

  Điểm dùng để đổi các loại sau : 

  1800 điểm -> Bạch Mao Thần Sư có thuộc tính 10% loại bỏ tất cả kháng đối thủ  - HSD 15 ngày 

  1800 điểm -> Mặt nạ có thuộc tính 10% loại bỏ tất cả kháng đối thủ - HSD 15 ngày   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút