Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Sự Kiện - Tết Đoàn Viên 08-08


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 06 tháng 08 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 24 tháng 08 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  • NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 
  • Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra
  • Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.
  • Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc

  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Bánh trung thu trứng

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm 

   

  Bột Mì

  Trứng

  Hạnh Nhân

  Đậu Xanh

  Bột Sen

  17 vạn

  Bánh trung thu đặc biệt

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm

   

  Bột Mì

  Trứng

  Hạnh Nhân

  Đậu Xanh

  Bột Sen

  1 vạn lượng

  20xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Bánh trung thu trứng và Bánh trung thu đặc biệt đều giống nhau

  Sử dụng Bánh trung thu trứng  4.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Bánh trung thu đặc biệt  : 6.000.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 199 nhận thêm 1.000.000 điểm kinh nghiệm

  Riêng  Bánh trung thu đặc biệt tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Ngũ Hành Lệnh sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3%- HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Trang bị Hồng ảnh - HSD 30 - 60 ngày.
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ - Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ - Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ - Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ - Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ - Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ - Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ - Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ - Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ - Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ - Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ - Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ - Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ - Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ - Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ - Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ - Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ - Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ - Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ - Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ - Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ - Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ - Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Các loại Ngọc Quả ( Tăng điểm tiềm năng - Kỹ năng ) 
  • Đại thành bí kíp cấp 21 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 23 - HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp cấp 24 - HSD 30 ngày 
  • Đại thành bí kíp cấp 25 - HSD 30 ngày 
  • Nguyên liệu nâng cấp ngựa

  Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  • Rương Vũ Khí Cấp 1 
  • Trang bị An Bang 
  • Trang bị Định Quốc 
  • Trang bị Thiên Hoàng
  • Rương Vũ khí cấp 2
  • Trang bị An Bang Hoàn Mỹ
  • Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ

   

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Đạt mốc lần 1 ( 700 cái ) : 

  Rương HKMP Cấp 1 Vĩnh viễn

  1 Món kim quang ngẫu nhiên

  1 mặt nạ kháng tùy chọn 1% 

  1 bộ nguyên liệu ép trang bị HKMP cấp 2 

  Đạt mốc lần 2 ( 1700 cái )  : Rương HKMP Cấp 2 Vĩnh viễn

  Lưu ý : Đạt mốc tính theo vật phẩm cùng loại. Ví dụ : Max Lần 1 Vật Phẩm A -> Max Lần 2 cũng phải Vật Phẩm A thì mới được tính là Đạt Mốc 2 lần

  Sau khi đạt mốc lần 2 của cả 2 vật phẩm sẽ nhận được Bạch Mao Thần Sư - Thuộc tính loại bỏ 3% kháng đối thủ ( tùy chọn ) - Vĩnh Viễn

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động,

  Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. Khi rút sẽ nhận được 1 lệnh bài sự kiện tương ứng với 1 điểm và bị mất 2 điểm của nhân vật.

  2000 điểm có thể đổi được ngẫu nhiên từ 1000 - 3000 vạn lượng

  1800 điểm có thể đổi mặt nạ loại bỏ tất cả 7% kháng đối thủ. HSD 30 ngày

  Sự kiện này không có đổi điểm thành trang bị vĩnh viễn  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút