Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Thông Báo - Bảo Trì Máy Chủ - Kết Thúc Đua TOP 12-01


  Cập nhật tại máy chủ Tuyệt Phẩm

  1. Bảo trì máy chủ - Cập nhật danh sách TOP

  Bắt đầu : 19h ngày 12 - 01 - 2023

  Kết thúc : 19h05 ngày 12 - 01 - 2023

  2. Phát thưởng Sự Kiện Đua TOP Tân Thủ 

  Quý bằng hữu có TOP Môn Phái và Cao Thủ Thế Giới nhận tại NPC Lễ Quan lúc 19h30 

  TOP Phú Hộ sẽ được BQT kiểm tra và phát trực tiếp.

  3. Mở vật phẩm liên quan điểm kinh nghiệm trong thời gian đua top đóng. Tiên Thảo Lộ không sử dụng được và được thu giữ trong qua trình đua top sẽ nhận lại tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.

  4. Mở các hoạt động sau : 

  Tống Kim 

  Liên Đấu - Đơn Đấu

  Vượt Ải

  Công Bình Tử

  Boss Hoàng Kim Đại - Tiểu

  Vận Lương

  Sự Kiện Ngũ Quả Mừng Xuân ( Trưa ngày 13 - 01 sẽ ép được tại NPC Sứ Giả Sự Kiện )

  Ngày 15 - 01 - 2022 sẽ mở tiếp các tính năng 

  Hỗn Nguyên Xích Bích

  Phong Lăng Độ

  Đánh Boss Phong Cửu Kiếm

  Loạn chiến xuân thu

  5. Đền bù sự cố mất kết nối ngày 12 - 01

  Hỗ trợ đền bù 3 giờ tiên thảo lộ và 3 giờ kính hoa lộ 

  Nhận tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ

  Thời gian kết thúc nhận hỗ trợ đền bù : 12h ngày 13 - 01   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút