Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Thông Báo - Cập Nhật Mới 15-09


    Cập nhật mới tại máy chủ Tuyệt Phẩm 

    Sự Kiện - Mừng Ngày Quốc Khánh 02 - 09 

    Sự Kiện - Khuyến Mãi Thẻ Nạp - TÍch Lũy Tuần

    Điều chĩnh mức nhận kinh nghiệm từ cấp 180 và trùng sinh 1 trở lên -> Chỉ sẽ nhận 50% điểm kinh nghiệm từ các hoạt động tham gia và săn boss.     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút