Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm ] Thông Báo - Đền Bù Sự Cố Ngày 28 - 01 30-01


  Hiện tại máy chủ Tuyệt Phẩm đã khắc phục xong sự cố mất kết nối kéo dài từ ngày 28 tháng 01 đến cuối ngày 29 tháng 01. Do việc lấy thông tin ngày của tháng 2 gặp vấn đề.

  Nay máy chủ đã hoạt động ổn định bình thường.

  Thành thật xin lỗi quý bằng hữu, BQT quyết định đền bù sự cố như sau : 

  Thời gian 

  Bắt đầu : 12h ngày 30 tháng 01 

  Kết thúc : 12h ngày 31 tháng 01 

  Nhận tại NPC Hỗ trợ tân thủ 

  Phần quà đền bù hỗ trợ bao gồm : 

  - 1 tỉ 500 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

  - 30.000 điểm chân nguyên

  - 24 giờ tiên thảo lộ 

  - 10 hoàng thạch kinh nghiệm ( trung ) ( khóa ) 

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút