Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

GIFTCODE - Mừng Đại Lễ 30 Tháng 04 30-04


  Thông tin GIFTCODE : 

  1. Nhập code tại NPC Lễ Quan gần hiệu thuốc ba lăng huyện 

  2. Thời gian có thể nhập code 

  Bắt đầu : 12h ngày 30 - 04 - 2023

  Kết thúc : 12h ngày 02 - 05 - 2023

  Áp dụng toàn bộ máy chủ 

  3. Phần thưởng khi sử dụng GIFTCODE : DAILE3004

   Máy chủ Cát Tường

  50.000 điểm chân nguyên

  3004 giây tiên thảo lộ và kính hoa lộ 

  Bộ Trang bị Định Quốc - HSD 12h 02-05-2023 - Khóa

  10 Hoàng thạch kinh nghiệm - Trung - HSD 12h 02-05-2023 - Khóa

  10 Hoàng thạch kinh nghiệm - Cao - HSD 12h 02-05-2023 - Khóa

   Máy chủ Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  100.000 điểm chân nguyên

  3004 giây tiên thảo lộ và kính hoa lộ 

  Bạch Mao Thần Sư - Thuộc tính : Loại bỏ kháng tất cả - HSD 12h 02-05-2023

  10 Hoàng thạch kinh nghiệm - Trung - HSD 12h 02-05-2023 - Khóa

  10 Hoàng thạch kinh nghiệm - Cao - HSD 12h 02-05-2023 - Khóa

  Khuyến mãi nạp thẻ tại các máy chủ 

  Bắt đầu : 00h00 ngày 30 - 04 - 2023

  Kết thúc : 12h30 ngày 02 - 05 - 2023

   Máy chủ Cát Tường

  Khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp 

  Nạp 100.000VND nhận được 1800xu và 500 điểm tích lũy

  Ngoài ra khi nạp đạt các mốc nạp sau sẽ nhận được thêm phần thưởng : 

  Mốc 2500 điểm tích lũy : 100.000 điểm chân nguyên 

  Mốc 5000 điểm tích lũy : 200.000 điểm chân nguyên - 5 khoáng thạch thần bí HSD 10 ngày

  Mốc 15000 điểm tích lũy : Rương HKMP HSD 30 ngày - 300.000 điểm chân nguyên

   Máy chủ Tuyệt Phẩm - Quang Hùng

  Khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp và 70% giá trị điểm tích lũy

  Nạp 100.000VND nhận được 2400xu và 850 điểm tích lũy nạp

  Ngoài ra khi nạp đạt các mốc nạp sau sẽ nhận được thêm phần thưởng : 

  Mốc 4000 điểm tích lũy : 300.000 điểm chân nguyên - 5 khoáng thạch thần bí HSD - 5 ngày

  Mốc 12000 điểm tích lũy : 700.000 điểm chân nguyên 

  Mốc 25000 điểm tích lũy : Rương HKMP Cấp 2 - HSD 30 ngày - 2.000.000 điểm chân nguyên

  Nhân đôi kinh nghiệm toàn bộ các máy chủ 

  Bắt đầu : 12h ngày 30 - 04 - 2023

  Kết thúc : 12h ngày 02 - 05 - 2023

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút