Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Thông Báo - Cập Nhật Mới - KQ - AH 11-11


  Cập nhật mới tại 2 máy chủ 

  Tính năng - Song Đấu vừa được sửa lỗi hoàn tất, khắc phục tình trang không ghi nhận số trận và lỗi tổ đội 

  Dữ liệu trước đó sẽ được làm mới tính từ ngày 11 tháng 11 

  Từ ngày 11 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 11 khi tham gia song đấu đánh thắng sẽ nhận được 100xu/1 người/ 1 trận.

  Máy chủ Kim Quang sẽ đóng tính năng mua - bán tiền vạn sau 12h ngày 12 tháng 11 năm 2022

  Kinh Mạch Âm Khiêu Mạch - Dương Khiêu Mạch sẽ được cập nhật vào 12h ngày 12 tháng 11 năm 2022

  Sự Kiện - Ưu Đãi Nạp Thẻ Tuần

  Mốc 2500 điểm nhận 500.000 điểm chân nguyên 

  Áp dụng tại 2 máy chủ Kim Quang và Anh Hùng

  Thời gian kết thúc sự kiện 20/11/2022

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút