Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Thông Báo - Liên Máy Chủ Bắc Nam - Quang Hùng 24-12


   Liên Máy Chủ 

  Hình thức này không thay đổi tính năng hay có cập nhật gì mới tại 2 máy chủ Bắc Nam và Quang Hùng

  Mục đích liên máy chủ nhằm tối ưu tài nguyên vì 2 máy chủ lượng

  Thời gian liên máy chủ :

  Bắt đầu : 14h ngày 24 tháng 12 ( cùng thời gian liên thông 2 máy chủ Kim Quang và Anh Hùng ) 

  Kết thúc : Dự kiến 15h 

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút