Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Kim Quang - Anh Hùng 24-12


   Liên Thông Máy Chủ Kim Quang Anh Hùng

  Thời gian bảo trì liên thông 

  Bảo trì lúc 14h ngày 24 tháng 12 

  Kết thúc dự kiến 15h ngày 24 tháng 12

  Máy chủ đích sau khi liên thông : Quang Hùng

  Tính năng sau khi liên thông sẽ được chuyển theo máy chủ Kim Quang hiện tại

  Máy chủ Kim Quang không có hỗ trợ liên thông

  Hỗ trợ máy chủ Anh Hùng

  Mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 lần hỗ trợ 

  Yêu cầu nhận hỗ trợ : Phải là nhân vật có cấp độ lớn 120 và nhỏ hơn 170 thuộc máy chủ Anh Hùng.

  Thời gian nhận hỗ trợ : 

  Bắt đầu : Sau khi hoàn tất liên thông máy chủ 

  Kết thúc : 23h59 ngày 26 tháng 12

  Phần thưởng hỗ trợ : 

  3 Món Hoàng Kim Môn Phái Cấp 2 HSD 3 tháng - Khóa 

  1 Món HKMP Cấp 2 Vĩnh Viễn - Khóa 

  Trùng sinh 1

  Cập nhật tại máy chủ Quang Hùng sau khi liên thông : 

  Cập nhật Kinh Mạch Âm Khiêu Mạch - Dương Khiêu Mạch 

  Cập nhật Sự Kiện - Giáng Sinh An Lành

  Tiếp tục thử nghiệm tính năng Song Đấu. Chiến thắng 1 trận nhận được 200xu / 1 nhân vật.

  Kết thúc thử nghiệm cho đến khi tính năng hoàn chỉnh.

  Hỗ trợ toàn bộ nhân vật tại máy chủ :

  + 100.000 điểm chân nguyên 

  + 5 giờ tiên thảo lộ

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút