Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Boss Kim Quang 30-08


  Yêu cầu chung : 

  Gây sát thương lên boss mới có thể nhận được phần thưởng và kinh nghiệm

  Đứng gần khi boss bị tiêu diệt mới có thể nhận thưởng

  Thời gian xuất hiện

  Thứ 3 và Thứ 7 vào lúc 23h30 tại bản đồ bờ bên kia Phong Lăng Độ

  Thứ 5 vào lúc 23h30 và 17h30 ngẫu nhiên tại các bản đồ Ba Lăng Huyện - Phượng Tường - Thành Đô - Biện Kinh

  Khi xuất hiện sẽ được công bố tọa độ

  Không có thời gian mất boss

  Phần thưởng kinh nghiệm mặc định : 

  Cá nhân tham gia tiêu diệt boss nhận được : 30.000.000đ kinh nghiệm

  Cá nhân tiêu diệt boss ( gây sát thương cuối cùng ) nhận được : 50.000.000đ kinh nghiệm - 5000 điểm chân nguyên

  Tổ đội tiêu diệt : nhận được 50.000.000đ kinh nghiệm / 1 thành viên

  Bang hội tiêu diệt nhận được 30.000.000đ kinh nghiệm / 1 thánh viên

  -> Cá nhân có tổ đội có bang hội sẽ nhận được tổng cộng 130.000.000đ kinh nghiệm

  Phần thưởng vật phẩm mặc định : Ngẫu nhiên  1 Lệnh bài xanh [ Đại ] - [ Trung ] - [ Tiểu ]

  Ngẫu nhiên sẽ rơi ra từ boss 1 trong 6 vật phẩm dưới đây 

  10 Tẩy Tẩy Kinh

  10 Võ Lâm Mật Tịch

  10 Kim Nguyên Bảo

  10 Lục Thủy Tinh

  10 Lam Thủy Tinh

  10 Tử Thủy Tinh

  10 Ngọc Quả

  Phần thưởng vật phẩm nhận ngẫu nhiên : 

  Rương Đồ Phổ Trang Bị Viêm Đế

  Rương Đồ Phổ Trang Bị Kim Quang 

  Trang Bị Kim Quang có HSD 7 ngày 

  Mãnh trang bị Kim Quang

  Mãnh Hoàng Kim ( Nguyên liệu ép trang bị cấp 2 )

  Đồ Phổ Hoàng Kim ( Nguyên liệu ép trang bị cấp 2 )

  Đại Thành Bí Kíp Cấp 21

  Đại Thành Bí Kíp Cấp 22

  Đại Thành Bí Kíp Cấp 23

  Hình ảnh và thông tin bộ trang bị Kim Quang 

  Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

  Liên két
     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút