Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Boss - Nhật Nguyệt Thần Giáo 14-01


  Thời gian xuất hiện 

  Vào các ngày thứ 2 thứ 3 thứ 5 trong tuần 

  Lúc 22h03 boss sẽ xuất hiện tại tọa độ : 194/204 Ba Lăng Huyện

  Khi tham gia tiêu diệt đủ 2 lần quý bằng hữu có thể nhận thưởng tại NPC Hỗ trợ tân thủ 

  Ngẫu nhiên 2 món trong danh sách sau HSD 2 ngày 

  • Định Quốc Thanh Sa Trường Sam     
  • Định Quốc Ô Sa Phát Quán     
  • Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa     
  • Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển     
  • Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái     
  • An Bang Tinh Thạch Hạng Liên     
  • An Bang Cúc Thạch Chỉ Hoàn     
  • An Bang Điềm Hoàng Ngọc Bội     
  • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ     

  Hoặc 1 trong 2 rương sau : 

  Rương VKHKMP Cấp 1 

  Rương VKHKMP Cấp 2

   

  Ngoài ra người tiêu diệt boss sẽ nhận được 

  40 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Những người xung quanh sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm

  Boss sẽ rơi ra ngẫu nhiên vật phẩm theo danh sách sau : Số lượng 10

  Võ Lâm Mật Tịch

  Tẩy Tủy Kinh

  Kim Nguyên Bảo

  Tử Thủy Tinh

  Lục Thủy Tinh

  Lam Thủy Tinh

  Thủy Ngọc Quả

  Kim Ngọc Quả

  Mộc Ngọc Quả

  Hỏa Ngọc Quả

  Thổ Ngọc Quả

  Đồ Phổ - An Bang

  Đồ Phổ - Định Quốc

  Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ

  Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ

   

  Bài viết liên quan tới Ngọc Quả : Click vào liên kết

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút