Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Điểm Danh Hằng Ngày 23-04


   Các máy chủ áp dụng

  Tính năng chỉ áp dụng đối với các máy chủ khai mở sau máy chủ Tuyệt Phẩm

  NPC Lễ Quan điểm danh hằng ngày ( 198 / 201 ba lăng huyện ) 

  Phần thưởng đối với các mốc điểm danh như sau : 

  Mốc 20 ngày : 68 giờ tiên thảo lộ - 68 giờ kính hoa lộ - 10 hoàng thạch kinh nghiệm [ trung ]

  Mốc 30 ngày : Rương Vũ Khí Cấp 1

  Mốc 60 ngày : Bộ trang bị định quốc 

  Mốc 180 ngày : 1 món trang bị an bang

  Mốc 255 ngày : Rương HKMP Tùy chọn cấp 1 - Không thể nâng cấp lên cấp 2 

  Tất cả các trang bị khi nhận sẽ đều khóa và có hạn sử dụng vĩnh viễn.

  Yêu cầu : Cần phải làm trống 6 hàng x 3 ô mới có thể nhận thưởng.  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút