Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Đua Ngựa - Nâng Cấp Ngựa 24-11


  1. Đua Ngựa 

  NPC Sứ Giả Đua Ngựa -> Tọa độ : 199/201 Ba Lăng Huyện

  Thời gian diễn ra hoạt động này : 

  18h hằng ngày 

  Thời gian báo danh : từ 18h -> 18h05 

  Yêu cầu : 30 xu và 50 vạn 

  Sau khi báo danh hệ thống sẽ đưa các hạ tới trường đua và nên tập trung sớm ngay vị trí cổng ra như ảnh dưới

  Điểm kết thúc đường đua tại tọa độ : 207/247 

  Phần thưởng như sau :

  Hạng 1 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 100 EXP

  Hạng 2 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 80 EXP

  Hạng 3 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 60 EXP

  Hạng 4 -> 10 : Ngựa Chiếu Da + 50 EXP

  Hạng 11 trở đi : 25 EXP

  Lưu ý : 

  • EXP : Triệu điểm kinh nghiệm
  • Ngựa nhận được sẽ có hạn sử dụng 1 ngày.
  • Trên 10 người tham gia phần thưởng TOP 1 sẽ là ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim

  2. Nâng cấp ngựa - Thay đổi ngựa

  a. Nâng cấp ngựa

  Yêu cầu : Tiền vạn + Mã Lệnh + Yên Ngựa + Rương Ngựa 

  Các hạ xem công thức tại NPC Sứ giả trường đua tại Ba Lăng Huyện

  Nâng cấp ngựa theo thứ tự : Ngựa 80 -> Ngựa Chiếu Dạ -> Ngựa Phi Vân -> Ngựa Bôn Tiêu -> Ngựa Phiên Vũ -> Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim - Xích Long Câu - Tuyết Địa

  b. Thay đổi ngựa 

  3. Thông tin các loại ngựa : 

  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim ( Kích hoạt tất cả các thuộc tính của trang bị đang mặc ) 

  Ngựa Tuyết Địa 

  Ngựa Xích Long Câu

   

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút