Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Hoa Đăng 11-09


  Yêu Cầu : Cấp độ 80 trở lên

  NPC Hoa Đăng tại 201:199 Ba Lăng Huyện

  Thời gian có thể đoán hoa đăng : 

  Cách nhau 3 tiếng diễn ra vào phút 42 tới phút 47 mỗi giờ

  Bắt đầu từ 1h sáng đến 21h tối 

  1000 lượng / 1 lần đoán hoa đăng

  Đoán đúng các hạ sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 50.000 đến 500.0000 điểm kinh nghiệm ( Trong thời gian đua top không có kinh nghiệm ) 

  1 điểm danh vọng

  1 điểm phúc duyên

  Ngẫu nhiên : 

  • 500 lượng
  • 1000 lượng
  • 2 vạn lượng

  Đúng 25 câu liên tục sẽ nhận được 1 xu 

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút