Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Lửa Trại Đoàn Viên 26-05


  Tính năng - Lửa Trại Đoàn Viên 

  Áp dụng tất cả các máy chủ kể từ 12h ngày 27 - 05 - 2023 

  Quý bằng hữu vui lòng tải patch hoặc chạy auto update mới nhất để thấy được lửa trại.

  Giới thiệu tính năng : 

  Lửa trại sẽ có 2 trạng thái chưa chậm thêm cũi ( không chuyển động ) và đã thêm cũi vào ( đang cháy

  Lửa trại có khả năng xuất hiện khi tiêu diệt boss xanh tại các bản đồ 90 trở lên. Sau 5 phút đội trưởng không thêm củi thì lựa trải sẽ mất.

   

  Yêu cầu :

  Đội trưởng phải là người thêm củi và Tổ Đội phải có từ 2 người trở lên 

  Lửa trại sẽ cháy trong 100 giây, cách 10 giây sẽ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm

  Dưới cấp 100 sẽ nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm.

  Mỗi nhân vật sẽ được tham gia lửa trại miễn phí 5 lần / 1 ngày

  Những lần sau sẽ không nhận được kinh nghiệm nếu trong người còn củi khô / 1 lần exp / 1 củi khô.

  Củi khô có thể mua được bằng điểm tống kim 

  Hoặc tiêu boss hoàng kim ( boss vàng ) sẽ nhận được 20 củi khô / hsd đến 12h trưa ngày hôm sau..

  Khi thêm củi thành công, lửa trại sẽ có tên của đội trưởng và các thành viên có trong nhóm ( bao gồm đội trưởng ) phải đứng gần lửa trại mới có thể nhận được kinh nghiệm.  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút