Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Nâng Cấp Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái 24-11


  Yêu cầu : 

  • 2 Món trang bị HKMP giống nhau 
  • 1 Đồ phổ tương ứng
  • 1 Mãnh Hoàng Kim tương ứng
  • 5000 vạn 
  • 5000 xu 

  Ví dụ : Nâng cấp Nón Mộng Long Từ Cấp 1 -> Cấp 2 : Nguyên liệu sẽ là 2 Nón Mộng Long Cấp 1 + Đồ Phổ - Mộng Long + Mãnh - Mộng Long + 5000 vạn + 5000xu

  Tỉ lệ thành công : 50%

  Thất bại mất hết nguyên liệu chỉ giữ lại 2 Trang bị ban đầu

  Nâng cấp tại NPC Thợ Rèn ở Dương Châu

  Hình ảnh minh họa Đồ Phổ và Mãnh Hoàng Kim


   

  Thuộc tính sau khi nâng cấp thành công sẽ tăng 50% 

  Hình ảnh ví dụ   Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút