Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Nhiệm Vụ Học Kỹ năng 120 19-04


  Chào toàn thể anh em đang phiêu bạt tại Võ Lâm Việt, cùng với 10 môn phái hành tẩu trong giang hồ, sau bao ngày bị thất truyền nay mật tịch 120 đã trở lại cùng với nhiệm vụ 120 để có thể lĩnh ngộ được kỹ năng 120 tuyệt kỹ của môn phái. 

   Yêu cầu : 

  Cấp 120

  300 điểm phúc duyên

  300 điểm danh vọng

  2 bộ thủy tinh 

  1 bộ tinh hồng bảo thạch ( 6 cái ) 

  1 Mật tịch môn phái tương ứng

  Nội dung nhiệm vụ

  Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên 

  Bước 2 : Gặp NPC Môn Phái ở Ba Lăng Huyện. Có thể dùng tân thủ thiếp để dịch chuyển tới

  Bước 3 : Tiêu diệt lần lượt các Phản đồ võ lâm mỗi hệ một lần. Boss sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tọa độ sau mỗi lần tiêu diệt hoặc bảo trì server 

  Bước 4 : Quay lại NPC Môn Phái để trả nhiệm vụ 

  Thông tin mật tịch môn phái

  Các môn phái khác cũng tương tự 

  Có thể kiếm được từ việc săn boss đại - tiểu. Xác xuất thấp ( 30 - 40% )

   NPC Liên quan 

  NPC Ghi chú
  NPC Môn Phái

  Vị trí 

  Tại bản đồ Ba Lăng Huyện

  NPC Nhận nhiệm vụ 

  NPC Môn phái của mình

  Ghi chú : Không trong trạng thái xuất sư

  Phản đồ võ lâm ( Hệ Kim )

  Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

  Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

  • 156 196
   164 196
   144 186

  Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

   

  Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

   

  Phản đồ võ lâm ( Hệ Mộc ) 

  Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

  Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

  • 150 190
   144 168
   140 176

  Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

   

  Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

  Phản đồ võ lâm ( Hệ Thủy) 

  Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

  Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

  • 160 160
   140 182
   150 162

  Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

   

  Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

  Phản đồ võ lâm ( Hệ Hỏa ) 

  Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

  Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

  • 190 146
   184 150
   176 160

  Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

   

  Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

  Phản đồ võ lâm ( Hệ Thổ ) 

  Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

  Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

  • 144 144
   184 142
   168 142

  Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

   

  Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

  Chi tiết kĩ năng 120 : Liên kết

  Chi tiết luyện kĩ năng 120 

  Các hạ sẽ nhận được 1 điểm luyện công / 1 quái tiêu diệt. Yêu cầu đã học kĩ năng 120 mới nhận được điểm luyện công này

  Đối với các bản đồ sau : Mạc Cao Quật - Mạn Bắc Thảo Nguyên - Trường Ca Môn - Sa Mạc Tầng 2 - Sa Mạc Tầng 3 

  Đối với các tính năng sau : Vượt ải - Phong lăng động

  Mỗi kĩ năng sẽ có yêu cầu số điểm tương ứng để nâng như bảng sau : 

  Từ cấp 11 -> 20 cùng 1 mức luyện

  NPC Võ sư tại Ba Lăng Huyện ( 205 / 181 )  sẽ giúp các hạ nâng cấp kĩ năng 120

  Lưu ý : Khi chuyển phái các điểm nâng cấp sẽ mất và trở về mức 1, nếu không bù xu  hoặc tiền vạn để giữ kĩ năng 120  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút