Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Tinh Luyện Vũ Khí 16-03


   Nội dung

  Tinh luyện vũ khí hoàng kim môn phái cấp 2 nhằm mục đích giúp quý vị bằng hữu có thể đổi vũ khí từ phái này sang phái khác khi đổi phái. Ngoài ra khuyến khích anh em giao thương với nhau để tạo thêm môi trường mua bán tại Võ Lâm Việt.

  Công thức và NPC 

  - Yêu cầu :

  • Khoáng thạch thần bí -> Mua tại NPC Hàng Rong ở Phượng Tường Trung Tâm
  • 200 vạn
  • Vũ khí cấp 2 - Vĩnh viễn - Không khóa bảo hiểm ( Nếu khóa vui lòng chờ mở khóa mới có thể tinh luyện ) 

  - NPC Thợ rèn Phượng tường hoặc Ba Lăng Huyện

  Tỉ lệ thành công 95%

  Thất bại các hạ sẽ mất Khoáng thạch thần bí và 200vạn

  Sau khi nhận lại Vũ khí tại NPC Thiền Tăng Lão Nhân tại 191 / 206 Tương Dương,.

  Vũ Khí mới thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên và được chọn hệ phái

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút