Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Tống Kim 16-05


  Cùng với hoạt động Tống Kim phiên bản chuẩn thì BQT Võ Lâm Việt đã cập nhật thêm phần thưởng của các trận tống kim như sau 

  Lưu ý - Quy định :

  Mỗi máy chỉ vào được duy nhất 1 nhân vật

  Có hành vi post điểm tống kim khóa cảnh cáo tống kim 3 ngày, tiếp tục tái diễn khóa tài khoản 7 ngày.

  Ngày chủ nhật sẽ được thưởng cả 2 

  Thời gian các trận tống kim :

  Mỗi ngày : 9h 19h 21h 23h

  Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 : Có thêm 1 trận vào lúc 17h

  Trận Tống Kim 19 Giờ 

  Phần thưởng Phe Thắng - Phe Thua : Không có 

  Phần thưởng TOP :

  Vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6 :

  TOP 1 : 200xu

  TOP 2 : 100xu

  TOP 3 : 50xu

  TOP 4 : 20xu

  TOP 5 : 20xu

  Vào các ngày thứ 3 thứ 5 thứ 7 :

  TOP 1 : 60 triệu điểm kinh nghiệm

  TOP 2 : 40 triệu điểm kinh nghiệm

  TOP 3 -> 5 : 20 triệu điểm kinh nghiệm

  Trận Tống Kim 21 Giờ

  Không có yêu cầu riêng

  Phần thưởng chung 

  Phe Thắng :

  50 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

  25 vạn lượng 

  2000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 10.000 điểm chân nguyên

  Phe Thua : 

  25 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn 

  10 vạn lượng

  1000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 5.000 điểm chân nguyên

  Vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6 :

  TOP 1 : 200xu

  TOP 2 : 100xu

  TOP 3 : 50xu

  TOP 4 : 20xu

  TOP 5 : 20xu

  Vào các ngày thứ 3 thứ 5 thứ 7 :

  TOP 1 : 300 vạn

  TOP 2 : 200 vạn

  TOP 3 -> 5 : 100 vạn

  Trận Tống Kim 23 Giờ

  Phe Thắng :

  2000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 10.000 điểm chân nguyên

  Phe Thua : 

  1000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 5.000 điểm chân nguyên

   Phần thưởng trận nào cũng có 

  25 vạn và 10 xu 

  Phe thắng : 10 bách bảo rương

  Phe Thua : 5 bách bảo rương

  Điểm tích lũy tống kim hằng ngày 

  Điểm tích lũy tống kim hằng ngày sẽ được tính riêng qua ngày sẽ không cộng dồn.

  Không ảnh hưởng tới điểm tích lũy thường

  Dùng để đổi vật phẩm hoặc thuê trang bị 

   Dùng để đổi vật phẩm : 

  Chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất / 1 ngày

  800 điểm = danh vọng lộ

  20.000 điểm = 5 kim nguyên bảo

   Dùng để thuê trang bị 

  Chỉ có thuê 2 trang bị / 1 ngày 

  Trang bị thuê được sẽ KHÓA KHÔNG THỂ GIAO DỊCH và có hạn sử dụng tới 12h ngày hôm sau ( Sau bảo trì sẽ mất vì hết hạn ) 

  Tùy vào thời điểm trang bị được thuê sẽ thay đổi, không cố định số điểm và loại trang bị.

  Bảo rương may mắn Tống Kim

  Xuất hiện vào các trận tống kim 19h 21h 23h của các ngày thứ 2 và thứ 6 

  Tọa độ lần đầu xuất hiện sẽ là 181/208

  Yêu cầu : 2000 điểm tống kim và tham gia tống kim trên 10 phút mới có thể mở rương

  Ban đầu rương không thuộc về phe nào cả

  Nếu phe tống mở trước thì sẽ thuộc về phe tống. Cùng phe mở sẽ không thay đổi tọa độ Bảo rương may mắn. Hoặc ngược lại

  Khác phe thì tọa độ sẽ thay đổi và thuộc về phe vừa kim. Hoặc ngược lại

  Giới hạn thời gian 3 phút 1 lần mở rương

  Mặc định sẽ nhận được 5 vạn và 3 triệu điểm kinh nghiệm

  Phần thưởng ngẫu nhiên như sau : 

  1 Kim Nguyên Bảo 

  50 xu + 10 vạn 

  50 vạn 

  hoặc rương trống

   

   

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút